Podstawy teoretyczne fraktali zostały szczegółowo omówione w mojej książce..
Do działania prezentowanych kodów potrzebny jest skrypt ‘fractals.js’, który możesz zaleźć tutaj.

Smok Heighwaya

Zawartość możesz zobaczyć w
przeglądarce obsługującej element <canvas>
z kontekstem "2d"


Listing

var cv = document.getElementById('canvas');
var ctx = cv.getContext('2d');
var width = cv.width;
var height = cv.height;
var start = new Vector2f(3 * width / 8, 3 * width / 8);
var end = new Vector2f(6 * width / 8, 3 * width / 8);
drawDragon(start, end, 15, "blue");