Składanie przekształceń

Do zamiany macierzy używamy setTransform();

Do składania przeksztaceń używamy
transform(a,b,c,d,e,f)
albo metod specyficznych:
translate(),
scale(),
rotate().