Skalowanie

Macierz skalowania ma postać:

Macierz skalowania

a cała operacja przebiega następująco:

Skalowanie

gdzie x, y oznaczają aktualne współrzędne punktu, który ulegnie skalowaniu.

Skalowanie możemy wykonać na trzy sposoby.