Skalowanie – Sposób 3

Zerujemy aktualną macierz przy użyciu
setTransfrorm(1,0,0,1,0,0). Aktualna macierz staje się macierzą
zerową.

Ustawiamy skalowanie przy użyciu transform(sx,0,0,sy,0,0).
Wynikiem jest pomnożenie macierzy jednostkowej przez macierz
skalowania, co w rezultacie daje skalowanie, czyli ten sam wynik co w
sposobie 2.

Żeby zobaczyć skalowaną figurę trzeba dokonać translacji.

Kolejność wykonania translacji i skalowania nie jest obojętna, a skutki
zmiany kolejności są takie jak w sposobie 2.

Zawartość możesz zobaczyć w
przeglądarce obsługującej element <canvas>
z kontekstem "2d"

Listing

	var cv = document.getElementById("canvas");
	var ctx = cv.getContext("2d");
	var leftX = 10;
	var topY = 10;
	var width = 150;
	var height = 100;
	var cornerRadius = 15;
	drawRectangle(ctx);
	ctx.setTransform(1,0,0,1,0,0);
	ctx.transform(1.5, 0, 0, 1.5, 0, 0);
	ctx.translate(160, 60);
	drawRectangle(ctx);	
	

Metoda drawRectangle pochodzi ze skryptu transform.js.
Wszystkie skrypty są dostępne tutaj.