Wymaga dodania skryptu figures.js, który znajduje się tutaj:
Skrypty JavaScript do części 2
Zawartość możesz zobaczyć w
przeglądarce obsługującej element <canvas>
z kontekstem "2d"

Listing

var cv = document.getElementById("canvas");
var ctx = cv.getContext("2d");
var spolygon = new StarPolygon (new Point(250,250), 7, 3, 100);
//spolygon.fillStyle = "red";
spolygon.strokeStyle = "blue";
//spolygon.fill = true;
spolygon.stroke = true;
spolygon.lineWidth = 3;	
spolygon.draw(ctx);