Podstawy teoretyczne automatów komórkowych zostały szczegółowo omówione w mojej książce..
Do działania prezentowanych kodów potrzebny jest skrypt ‘nagel.js’, który możesz zaleźć tutaj.

Ruch drogowy Nagela – Schreckenberga

Zawartość możesz zobaczyć w
przeglądarce obsługującej element <canvas>
z kontekstem "2d"


Listing

var nagel = new Nagel();
timer = setInterval("nagel.runs()", 500);