Przekrzywienie

Macierz przekrzywienia wygląda następująco:

Maierz przekrzywienia

a całe przekształcenie następująco:

Macierz przekrzywienia

gdzie x, y oznaczają aktualne współrzędne punktu, który
ulegnie przekrzywieniu. hx – to współczynnnik przekoszenia
wzdłuż osi X, hy – to współczynnik przekoszenia wzdłuż osi Y.

Przekrzywienie możemy wykonać na dwa sposoby.