Przekrzywienie – Sposób 2

Zerujemy aktualną macierz przy użyciu
setTransfrorm(1,0,0,1,0,0). Aktualna macierz staje się macierzą
zerową.

Ustawiamy przekrzywienie przy użyciu transform(1,hy,hx,1,0,0).
Wynikiem jest pomnożenie macierzy jednostkowej przez macierz
przekoszenia, co w rezultacie daje przekrzywienie, czyli ten sam wynik co w
sposobie 2.

Zawartość możesz zobaczyć w
przeglądarce obsługującej element <canvas>
z kontekstem "2d"

Listing

	var cv = document.getElementById("canvas");
	var ctx = cv.getContext("2d");
	var leftX = 10;
	var topY = 10;
	var width = 150;
	var height = 100;
	var cornerRadius = 15;
	drawRectangle(ctx);
	ctx.setTransform(1,0,0,1,0,0);
	ctx.transform(1, 0, -0.5, 1, 0, 0);
	ctx.translate(220, 100);
	drawRectangle(ctx);	
	

Metoda drawRectangle pochodzi ze skryptu transform.js.
Wszystkie skrypty są dostępne tutaj.