Przekrzywienie – Sposób 1

Ustawiamy przekrzywienie przy użyciu
setTransform(1,hy, hx, 1,0,0)
. Macierz jest zerowana, a następnie ustawiana na podaną
transformację.

Zawartość możesz zobaczyć w
przeglądarce obsługującej element <canvas>
z kontekstem "2d"

Listing

	var cv = document.getElementById("canvas");
	var ctx = cv.getContext("2d");
	var leftX = 10;
	var topY = 10;
	var width = 150;
	var height = 100;
	var cornerRadius = 15;
	drawRectangle(ctx);		
	ctx.setTransform(1,0,0.5,1,0,0);		
	ctx.translate(200,100);
	drawRectangle(ctx);	
	

Metoda drawRectangle pochodzi ze skryptu transform.js.
Wszystkie skrypty są dostępne tutaj.