Pobieranie obrazów ze strony

Mamy obrazek umieszczony w elemencie img opatrzony atrybutem display:none

Pobieramy obrazek

Wyświetlamy obrazek na plótnie.


Zawartość możesz zobaczyć w
przeglądarce obsługującej element <canvas>
z kontekstem “2d”

Listing

window.onload = function(){
	var cv = document.getElementById("canvas");
	var ctx = cv.getContext("2d");		
	var img = document.getElementById("aniolek");
	ctx.drawImage(img, 10,10);
};