Podstawy teoretyczne fraktali i L-Systemu zostały szczegółowo omówione w mojej książce..
Do działania prezentowanych kodów potrzebny jest skrypt ‘fractals.js’, który możesz zaleźć tutaj.
Zawartość możesz zobaczyć w
przeglądarce obsługującej element <canvas>
z kontekstem "2d"


Listing

var cv = document.getElementById('canvas');
var ctx = cv.getContext('2d');
ctx.save();
var w = cv.width;
var h = cv.height;
var x = w / 20.0;
var y = 3 * h / 8.0;
var headDir = Math.PI;
var ww = w - 6 * x;
ctx.fillText("Płatek Kocha", 20, 20);
ctx.translate(ww, y);
//-
var vars = [ "F", "+", "-" ];
var start = "F++F++F";
var rules = [ "F-F++F-F", "+", "-" ];
var scale = 1.0 / 3.0;
var steps = 3;
var angle = Math.PI / 3.0;
//-
var turtle = new Turtle(x, y, headDir, ww, vars, start, rules,
		scale, steps, angle);
turtle.draw();
ctx.restore();