Podstawy teoretyczne automatów komórkowych zostały szczegółowo omówione w mojej książce..
Do działania prezentowanych kodów potrzebny jest skrypt ‘ant.js’, który możesz zaleźć tutaj.

Mrówka Langtona

Uzbrój się w cierpliwość. Niestety przeglądarki nie respektują czasów
ustawianych w programach. Czasami czas faktyczny jest 20-krotnie dłuższy niż
ustawiony.

Zawartość możesz zobaczyć w
przeglądarce obsługującej element <canvas>
z kontekstem "2d"


Listing

var ant = new Ant();
timer = setInterval("ant.run()", 10);