Spis treści książki

Macierz przekształceń

Macierz przekształceń w znaczniku <canvas> ma postać:

Macierz przekształceń

gdzie a,b,c,d,e,f są liczbami ustalanymi przez programistę. W
funkcjach transform(a,b,c,d,e,f) i setTransform(a,b,c,d,e,f) liczby
ułożone są kolejno.

W innych językach kolejność może być inna, np. w języku Java: a,c,e,b,d,f.