Skalowanie – lustro w poziomie

Odbicie lustrzane figury tworzymy gdy dx<0.

Figura jest odbijana symetrycznie po drugiej stronie osi Y, musimy
więc dokonać translacji figury w pole widzenia.

Zawartość możesz zobaczyć w
przeglądarce obsługującej element <canvas>
z kontekstem "2d"

Listing

	var cv = document.getElementById("canvas");
	var ctx = cv.getContext("2d");
	var leftX = 10;
	var topY = 10;
	var width = 150;
	var height = 100;
	var cornerRadius = 15;
	drawRectangle(ctx);					
	ctx.scale(-1,1);		
	ctx.translate(-340, 60);		
	drawRectangle(ctx);		

Metoda drawRectangle pochodzi ze skryptu transform.js.
Wszystkie skrypty są dostępne tutaj.