Kolor linii

Ustawiając właściwość strokeStyle ustawiamy kolor konturu dla kontekstu (nie tylko dla linii).

Każdy kontur będzie rysowany przy użyciu tego koloru aż do jego zmiany tym samym poleceniem.

Więcej o kolorach i sposobach ich podawania powiemy dalej w tekście.

Zawartość możesz zobaczyć w
przeglądarce obsługującej element <canvas>
z kontekstem "2d"

Listing

	var cv = document.getElementById("canvas");
	var ctx = cv.getContext("2d");
	ctx.beginPath();	
	ctx.moveTo(100, 100);
	ctx.lineTo(300, 250);
	ctx.lineWidth = 10;
	ctx.strokeStyle = "#0000ff";
	ctx.stroke();