Wymaga dodania skryptu figures.js, który znajduje się tutaj:
Skrypty JavaScript do części 2
Zawartość możesz zobaczyć w
przeglądarce obsługującej element <canvas>
z kontekstem "2d"

Listing

var cv = document.getElementById("canvas");
var ctx = cv.getContext("2d");	
var oval = new Oval(new Point(100,60), 50, 0, 2* Math.PI, 50, false);	
oval.lineWidth=4;
 	oval.strokeStyle = "#00aaff";
  oval.stroke=true;	  
  oval.fillStyle="red";
  oval.fill=true;
  oval.draw(ctx);
  var oval1 = new Oval(new Point(250,60), 50, 0, 2* Math.PI, 30, false);		
 	oval1.strokeStyle = "#00aaff";
  oval1.stroke=true;	  
  oval1.fillStyle="red";
  oval1.fill=true;
  oval1.lineWidth=4;
  oval1.draw(ctx);
 
  var oval2 = new Oval(new Point(100,180), 50, Math.PI/2, Math.PI, 50, false);		
 	oval2.strokeStyle = "#00aaff";
  oval2.stroke=true;
  oval2.fillStyle="red";
  oval2.fill=true;
  oval2.lineWidth=4;
  oval2.draw(ctx);
  
  var oval3 = new Oval(new Point(250,180), 50, Math.PI/2, Math.PI, 30, false);		
 	oval3.strokeStyle = "#00aaff";
  oval3.stroke=true;
  oval3.fillStyle="red";
  oval3.fill=true;
  oval3.lineWidth=4;
  oval3.draw(ctx);
 
  var oval4 = new Oval(new Point(100,280), 50, Math.PI/2, Math.PI, 50, true);		
 	oval4.strokeStyle = "#00aaff";
  oval4.stroke=true;
  oval4.fillStyle="red";
  oval4.fill=true;
  oval4.lineWidth=4;
  oval4.draw(ctx);
  
  var oval5 = new Oval(new Point(250,280), 50, Math.PI/2, Math.PI, 30, true);		
 	oval5.strokeStyle = "#00aaff";
  oval5.stroke=true;
  oval5.fillStyle="red";
  oval5.fill=true;
  oval5.lineWidth=4;
  oval5.draw(ctx);