IsPointinStroke

Cecha nie obsługiwana w WebKit.

Zawartość możesz zobaczyć w
przeglądarce obsługującej element <canvas>
z kontekstem "2d"

In stroke: false

 const canvas = document.getElementById('canvas');
        const ctx = canvas.getContext('2d');       
        ctx.rect(10, 10, 100, 100);
        ctx.stroke();
        result.innerText = ctx.isPointInStroke(50, 10);