isPointInPath

Składnia: ctx.isPointInPath(x, y [, fillRule]);
ctx.isPointInPath(path, x, y [, fillRule]);

 • x – współrzędna badanego punktu
 • y – współrzędna badanego punktu
 • fillRule – ‘nonzero’ albo ‘evenodd’
 • path – Path2D do zbadania

Zawartość możesz zobaczyć w
przeglądarce obsługującej element <canvas>
z kontekstem "2d"

In path: false

	    const canvas = document.getElementById('canvas');
        const ctx = canvas.getContext('2d');
        const result = document.getElementById('result');
        ctx.rect(10, 10, 100, 100);
        ctx.fill();
        result.innerText = ctx.isPointInPath(30, 70);