Gradient liniowy

Gradient liniowy tworzymy przy użyciu polecenia

createLinearGradient(x0,y0,x1,y1)
.

Punkty wyznaczają linię wzdłuż której układa się gradient

Gradient musi mieć co najmniej dwa kolory, ale może mieć ich
znacznie więcej.

Miejsca gdzie wchodzą kolory oznaczamy używając polecenia
addColorStop(x, kolor)
.

x – to liczba zmiennoprzecinkowa oznaczająca względną odległość
od początku linii wyznaczającej gradient.

Liczba 0 oznacza początek linii, liczba 1 – koniec linii, liczba
0.5 środek linii, etc.

Rozciągość gradientu w kierunku prostopadłym zależy jedynie od
kształtu figury wypełnionej gradientem.