Podstawy teoretyczne fraktali zostały szczegółowo omówione w mojej książce..
Do działania prezentowanych kodów potrzebny jest skrypt ‘fractals.js’, który możesz zaleźć tutaj.

Fraktal ‘płonący statek’

Zawartość możesz zobaczyć w
przeglądarce obsługującej element <canvas>
z kontekstem "2d"


Listing

var iter = 75;
var re = -0.3;
var im = -0.3
var fractal = new BurningShip(iter, re, im);
fractal.drawBurningShip();