Podstawy teoretyczne fraktali zostały szczegółowo omówione w mojej książce..
Do działania prezentowanych kodów potrzebny jest skrypt ‘fractals.js’, który możesz zaleźć tutaj.

Fraktal Mandelbrota

Zawartość możesz zobaczyć w
przeglądarce obsługującej element <canvas>
z kontekstem "2d"


Listing

var iter = 300;
var re = -0.62;
var im = -0.4;
var cre = re;
var cim = im;
var fractal = new Mandelbrot(iter, re, im, cre, cim);
fractal.drawMandelbrot();