Podstawy teoretyczne fraktali zostały szczegółowo omówione w mojej książce..
Do działania prezentowanych kodów potrzebny jest skrypt ‘fractals.js’, który możesz zaleźć tutaj.

Fraktal Julii

Zawartość możesz zobaczyć w
przeglądarce obsługującej element <canvas>
z kontekstem "2d"


Listing

var iter=512;
var re=-0.617;
var im=-0.4;
var cre = re;
var cim = im;
var fractal = new JuliaFractal(iter,re, im,cre, cim);
	fractal.drawJulia();