Elipsa

Nie wszystkie przeglądarki obslugują funkcję ellipse.

Na dzień 2019-07-07 funkcję ellipse obsługuje Chrome, Opera, Firefox, Edge oraz Tor. Funkcji nie obsługuje Internet Explorer.

Funkcja tworzy elipsę albo wycinek elipsy.

W ellipse(x,y,radiusX,radiusY, rotation, startAngle, engAngle, anticlockwise) podajemy:

współrzędne środka elipsy, promień w osi X, promień w osi Y, kąt obrotu w radianach oraz
kąty i kierunek rysowania tak jak w funcji arc.

Zawartość możesz zobaczyć w
przeglądarce obsługującej element <canvas>
z kontekstem "2d"

Listing

	var cv = document.getElementById("canvas");
	var ctx = cv.getContext("2d");	
        ctx.beginPath();	
	ctx.fillStyle="green";
	ctx.ellipse(120, 120, 100, 50, 0, 0, 2*Math.PI, false);
	ctx.fill();
	ctx.beginPath();
	ctx.ellipse(320, 320, 100, 50, Math.PI/4, Math.PI, 2*Math.PI, 0, true);
	ctx.fill();