Wieża Babel

Animacja: Anna Szpakowska

Freski w Świątyni: Maciej Krzywicki

Listing

<video style="background-color:black; margin-left:100px"
 width="720" height="404" controls poster="images/wieza.png">
	<source src="media/ziggurat.mp4" type="video/mp4">
</video>