Obrót – Sposób 2

Ustawiamy skalowanie przy użyciu setTransform(cosα,-sinα, sinα,
cosα,0,0). Macierz jest zerowana, a następnie ustawiana na podaną
transformację

Obracamy figurę o Math.PI/6=30° zgodnie z kierunkiem
wskazówek zegara.

Zawartość możesz zobaczyć w
przeglądarce obsługującej element <canvas>
z kontekstem "2d"

Listing

	var cv = document.getElementById("canvas");
	var ctx = cv.getContext("2d");
	var leftX = 200;
	var topY = 50;
	var width = 50;
	var height = 25;
	var cornerRadius = 15;
	drawRectangle(ctx);			
	ctx.setTransform(Math.cos(Math.PI/6),Math.sin(Math.PI/6),-Math.sin(Math.PI/6),Math.cos(Math.PI/6),0,0);		
	drawRectangle(ctx);	
	

Metoda drawRectangle pochodzi ze skryptu transform.js.
Wszystkie skrypty są dostępne tutaj.