Skalowanie – lustro w pionie

Odbicie lustrzane figury tworzymy gdy dy<0.

Figura jest odbijana symetrycznie po drugiej stronie osi X, musimy
więc dokonać translacji figury w pole widzenia.

Zawartość możesz zobaczyć w
przeglądarce obsługującej element <canvas>
z kontekstem "2d"

Listing

var cv = document.getElementById("canvas");
var ctx = cv.getContext("2d");
var leftX = 10;
var topY = 10;
var width = 150;
var height = 100;
var cornerRadius = 15;
drawRectangle(ctx);					
ctx.scale(1,-1);		
ctx.translate(160, -260);		
drawRectangle(ctx);			
	

Metoda drawRectangle pochodzi ze skryptu transform.js.
Wszystkie skrypty są dostępne tutaj.