Parapsychologia - spis treści

Numerologia

Artykuł pokazujący podstawy oraz szczegóły obliczeń numerologicznych w języku Java.

Obliczenia numerologiczne online.