Matematyka - spis treści

Liczby i ciąg Fibonacciego

Artykuł opisujący liczby i ciąg Fibonacciego.

Kalkulator obliczający wyraz ciągu Fibonacciego o podanym numerze.