Księga Przemian

I Cing lub – z angielskiego - I Ching - tłumaczy się na polski jako Księga Przemian. Jest to święta księga konfucjanizmu. Podstawowym pojęciem konfucjanizmu jest tao, które oznacza drogę lub linię postępowania zgodną z „ładem nieba”. Według założeń konfucjanizmu świat jest złożonym, jednolitym, poddanym jednemu prawu Wszechświatem. Człowiek musi żyć w zgodzie z prawami tego świata, zgodnie z „ładem nieba”. Należy tak żyć, żeby zachowywać tao, poznawać prawa rządzące wszechświatem. Prawa te można poznać dzięki I Cing.

Konfucjusz, żyjący w latach 551 – 479 p.n.e. był ostatecznym redaktorem powstałej ok. 2000 r. p.n.e. księgi.