Właściwości Księgi

W czasie losowania (rozdzielania łodyg krwawnika lub rzucania monet) uaktywnia się nieświadoma strona natury. Czas budowania heksagramu jest czasem świadomej lub nieświadomej medytacji. Czas myślenia o wyniku jest czasem, w którym nasza podświadomość przekazuje do świadomości nowe, dotychczas nieujawnione treści, wyparte myśli i uczucia, ukryte, aktywne lub bierne siły, mówi nam o kompleksach i ich przyczynach, ujawnia wyparte lub stłumione pragnienia. Jednym słowem, poprzez analizę heksagramów docieramy do nieuświadomionych treści naszej psychiki.

I Cing pozwala wykrywać miejsca, gdzie zaczyna się przemiana. Pozwala określić czy przemiana, w którą wpleciony jest nasz los, jest zgodna z tao i jak postępować, aby zachować maksymalną możliwą zgodność z tao. Nasza wola jest też siłą, która może wpływać na bieg wydarzeń. Księga Przemian wskazuje człowiekowi jego miejsce we wszechświecie, odpowiada na pytania o jego przeznaczenie. Wskazuje właściwą drogę postępowania. Wyrocznia pokazuje miejsce, w którym znajduje się pytający, podaje przyczyny obecnego stanu, jednak nie wpływa na odmianę losu.

Księga mówi jak należy postępować, aby być w zgodzie z wymogami czasu oraz w jakim czasie wprowadzać zmiany. Dzięki księdze uzyskujemy wpływ na własny los.