Khuen – Przyjmująca

Khuen - Przyjmująca

Układ: jin, jin, jin.
Atrybuty: receptywność, spokój, ustępliwość, posłuszeństwo.
Jest: oddaniem.
Obraz: ziemia.
Opis: khuen to czysta energia jin. Reprezentuje receptywny aspekt wszechświata. Jako energia receptywna przypomina ziemię, ale nie jest ziemią. Energia receptywna khuen, aby coś stworzyć potrzebuje energii twórczej czhien. Siła żeńska, bierna, receptywna.
Rodzina: matka.
Zwierzę: krowa z cielęciem.
Człowiek: brzuch, żołądek, łono.
Roślina: pień drzewa.
Przedmiot: tkanina, kocioł, dźwignia, duży wóz, uchwyt.
Ciało niebieskie: Ziemia.
Kolor: czerń.
Cecha: płodność, poziom, oszczędność, wielość.
Kamień: gleba.
Kierunek: SW.
Pora dnia: popołudnie.
Pora roku: późne lato.