Jang i Jin

Z tao powstały dwa pierwiastki: jin i jang.

Symbol Jang i Jin
Symbol Jang i Jin

Jang jest świetlisty, pozytywny, twórczy, mocny i męski.

Jin jest mroczna, negatywna, przyjmująca, słaba i żeńska.

Pierwiastek jang przedstawia się w postaci linii ciągłej, jin w postaci linii przerywanej.

Jang nie może istnieć bez jin, jin nie może istnieć bez jang.

Jeden pierwiastek płynnie przechodzi w drugi, a drugi w pierwszy.

Zawartość możesz zobaczyć w przeglądarce obsługującej element <canvas> z kontekstem "2d"

Widać to wyraźnie w przemianach nocy i dni, w biegunowości, w przemianie pokoleń. W przypadku dni i nocy mówimy o przemianach cyklicznych. W przypadku biegunowości o braku przemiany, a w przypadku przemiany pokoleń, czy w rozpadzie radioaktywnym, mówimy o przemianach nieodwracalnych. Wszechświat podlega wiecznej zmianie, jest ruchem, przemijaniem, wieczną przemianą.