Zwierzęta czyste i nieczyste

Zwierzęta lądowe

Izraelici mogli spożywać wyłącznie zwierzęta czyste, czyli:

Ryc. Jeleń - zwierzę czyste (rys. Mirosława Piechota)

Wyjątkiem były poniższe zwierzęta uznane za nieczyste) (Kpł 11,4-7):

Ryc. Królik - zwierzę nieczyste (rys. Mirosława Piechota)

Wielbłąd – według nauki – nie jest przeżuwaczem i jest parzystokopytny, czyli dokładnie odwrotnie niż w Biblii.

Świstak – nie jest przeżuwaczem. Prawdopodobnie chodziło o góralka, który też nie jest przeżuwaczem.

Zając (i królik) – nie jest przeżuwaczem.

Według dzisiejszej taksonomii Izraelici mogliby spożywać wyłącznie( parzystokopytne i przeżuwające):

Według dzisiejszej taksonomii Izraelici nie mogliby oczywiście jeść:

Ryc. Pies - zwierzę nieczyste (fot. Urszula Piechota)

Istoty wodne

Izraelici mogli spożywać wszystkie istoty wodne posiadające płetwy i łuski (Kpł 11,9-10)

Ryc. Ryba - zwierzę czyste (rys. Mirosława Piechota)

Istoty skrzydlate

Ptaki, które były nieczyste (Kpł 11,13-19):

Ryc. Sokół - zwierzę nieczyste (rys. Mirosława Piechota)

Dziwne jest to, że spośród prawie 10 tys. gatunków ptaków znanych nauce, właśnie powyższe uznano za nieczyste. Większość gatunków ptaków jest niejadalna dla człowieka.

Z 'czworonożnych' owadów (prostoskrzydłych) Izraelici mogli spożywać szarańczę wędrowną (Locusta migratoria L.), szarańczę pustynną (Schistocera gregaria Forskal), koniki polne (Chorthippus sp.) (soleam) , pasikoniki (Tettigoniidae) (chargol) oraz świerszcze (Gryllidae) (chagab) (Kpł 11,20-23). Oczywiście wszystkie 6-nożne gatunki szarańczy też są jadalne, gdyż nie znalazły się na liście gatunków nieczystych :-).

Ryc. Szarańcza - zwierzę czyste (rys. Mirosława Piechota)

Zezwolenie na jedzenie szarańczy mogło być spowodowane tym, że w okresie nalotu szarańczy wszystkie rośliny zielone były niemal kompletnie niszczone, więc szarańcza stawała się jednym z niewielu dostępnych pokarmów. Zgoda na spożywanie szarańczy chroniła ludzi przed głodem.


Czasopismo: Blog Zielonego Smoka

Artykuł: nr 31

Autor: Jacek Piechota