Cuda Mojżesza: Woda ze skały

Wj 17,5-6 5 Pan odpowiedział Mojżeszowi: «Wyjdź przed lud i weź kilku ze starszych Izraela ze sobą. Weź w rękę laskę, którą uderzyłeś Nil, i idź.
6 Oto Ja stanę przed tobą na skale, na Horebie. Uderzysz w skałę, a wypłynie z niej woda, i lud zaspokoi swe pragnienie». Mojżesz uczynił tak na oczach starszyzny izraelskiej.

Ryc. Woda ze skały (rys. Maciej Krzywcki)

Mojżesz przebywał prawie 40 lat wśród Madianitów. Bywał też na górze Horeb i w jej okolicy. Pasł stada owiec i poznawał sposoby na przetrwanie w surowym klimacie pustyni. Prawdopodobnie tam nauczył się tej sztuczki. Otóż w górach w sezonie deszczowym woda spływa do podnóża gór i tam gromadzi się pod warstwą piasku i wapienia. Jeśli w taką skorupę uderzyć, rozbija się i uzyskuje się dostęp do wody, choć często nie są to duże ilości. Mieszkańcy pustyni do dziś stosują ten sposób.


Czasopismo: Blog Zielonego Smoka

Artykuł: nr 200

Autor: Jacek Piechota