Władza w czasach Jezusa

Władza cywilna

Cała Palestyna była pod władzą króla Heroda Wielkiego w latach od 37 r. p.n.e do 4 r. p.n.e.

Jezus urodził się prawdopodobnie w 7 lub 6 roku przed naszą era, ale nie później niż przed smiercią Heroda. Władcą Rzymu był wtedy Oktawian. Jezus został ukrzyżowany w 33 r n.e.

Synowie Heroda i podział królestwa

Po śmierci Heroda Wielkiego terytorium Palestyny zostało podzielone na części. Ich władcami byli kolejno:

Lata Rzym Judea, Samaria i Idumea Galilea i Perea Iturea, Trachonityda, Gaulanityda, Auranityda, Batanea, Abilena
przed 4 r. p.n.e Oktawian Herod Wielki - król
4 p.n.e. - 6 n.e. Archelaos - etnarcha Herod Antypas - tetrarcha Herod Filip
6 - 10 Koponiusz - prokurator rzymski
10 - 13 Marek Ambivus - prokurator rzymski
13-14 Anniusz Rufus - prokurator rzymski
14 - 15 Tyberiusz
15 - 26 Waleriusz Gratus - prokurator rzymski
26 - 34 Poncjusz Piłat - prokurator rzymski
34 - 36
37 -38 Tyberiusz/Kaligula Marcellus - prokurator rzymski Herod Agryppa
38 - 39 Kaligula
39 - 41 Marullus - prokurator rzymski Herod Agryppa
41 - 44 Klaudiusz Herod Agryppa I - król

 

Władza religijna: Arcykapłani

Imię Syn Daty Przez kogo mianowany
Ananel   37 p.n.e - 36 p.n.e Herod Wielki - król
Aristobulos III   36 p.n.e.
Ananel (ponownie)   36 p.n.e. - 30 p.n.e
Jozue Fiabiego 30 p.n.e - 23 p.n.e
Szymon Boetosa 23 p.n.e - 5 p.n.e.
Mattias Teofila 5 p.n.e - 4 p.n.e.
Józef (był arcykapłanem 1 dzień) Ellemosa 4 p.n.e.
Joazar Boetosa 4 p.n.e.
Eleazar Boetosa 4 p.n.e - 3 p.n.e. Archelaos
Jozue See 3 p.n.e - 6 n.e Kwiryniusz - legat Syrii
Annasz Setiego 6 - 15
Izmael Fiabiego 15 - 16 Gratus - prokurator Judei
Eleazar Annasza 16 - 17
Szymon Kamitha 17 - 18
Józef Kajfasz Annasza 18 - 37
Jonantan (dwa miesiące) Annasza 37 Witeliusz - legat Syrii
Teofil Annasza 37 - 41
Szymon Kanteras Boetosa 41 - 42 Herod Agryppa I - król
Mattias Annasza 42 - 43
Elioneusz Kanterasa 43 - 44

Czasopismo: Blog Zielonego Smoka

Artykuł: nr 199

Autor: Jacek Piechota