Rahab

Ryc. Rahab (rys. Maciej Krzywcki)

Rahab był mitycznym smokiem chaosu, który został zabity i pokonany przez Boga (Iz 51,9; Ps 89,11; Hi 9,13;26,12), dzięki czemu Bóg mógł stworzyć uporządkowany świat.

Imię Rahab znaczyło 'Groźba', 'Burza', 'Pycha'.

Słudzy Rahaba z Hi 9,13 to prawdopodobnie zbuntowane duchy zamieszkujące (przetrzymywane) w Otchłani morskiej, ale w Biblii nie ma na to potwierdzenia.

Ponieważ Egipt był dla Izraelitów wcieleniem zła, często określano go imieniem tego potwora (Ps 87,4; Iz 30,7). Ponieważ Rahab został pokonany istniała nadzieja (a nawet pewność), że Egipt też zostanie pokonany.

Rahab był smokiem, a Rachab jest imieniem znanej nierządnicy z Jerycha, która ukryła szpiegów Izraela.

Więcej o Rahabie możesz przeczytać tutaj


Czasopismo: Blog Zielonego Smoka

Artykuł: nr 183

Autor: Jacek Piechota