Majowie często używali roślin psychoaktywnych. Normalnie używali ich kapłani i wierni w czasie uroczystości religijnych. Używano ich również do leczenia niektórych chorób. Można przypuszczać, że - podobnie jak u nas - niektórzy z ludzi nadużywali tych środków i stale żyli w stanie narkotycznego odurzenia.

Nic nam nie wiadomo na temat leczenia ówczesnych narkomanów.

Roślin używano na dwa sposoby:

A oto święty cykl 11 roślin psychoaktywnych Majów:


Czasopismo: Blog Zielonego Smoka

Artykuł: nr 68

Autor: Jacek Piechota