Ile wody mieściło 'morze' Salomona?

morze Salomona

morze Salomona

morze Salomona

morze Salomona

Ryc. 'Morze' Salomona (rys. Maciej Krzywcki)

Właściwie był to odlew morza o wymiarach (1Krl 7,23; 2Krn 4,2):

Pojemność wynosiła:

Jeżeli przyjmiemy łokieć 0.443 m to wymiary basenu wynosiły:

Przy takich wymiarach objętość wynosiła Π x r2 x h, czyli:

morze Salomona

Jak widzimy objętość basenu wynosiła 1000 batów, czyli 2300 (współczesnych) wiader wody.

Jest to zaledwie niewielki basen przydomowy.

Po dokładnych obliczeniach objętości ścian i dna basenu i przy uwzględnieniu ciężaru właściwego ówczesnego brązu 8.4 g/cm3 zobaczymy, że użyty brąz ważył około 29.7 tony.

Na ówczesne warunki (ok. 950 r. p.n.e) był sporym osiągnięciem inżynierii. Wykonanie takiego odlewu z brązu - w ówczesnych warunkach było bardzo trudne. Byłoby trudne również dzisiaj.

Odlew wykonał fenicki odlewnik Hiram, który przybył do Izraela na zaproszenie Króla Salomona. Wykonał też wiele innych, mniejszych, odlewów z brązu.

Kliknij, aby zamknąć

Czasopismo: Blog Zielonego Smoka

Artykuł: nr 328

Autor: Jacek Piechota