Miary i wagi

Miary i wagi w czasach ST i NT
Co mierzy? Gdzie
występuje?
Nazwa oryginalna Nazwa polska NT (BT) Przeliczniki System
metryczny
Długość, odległość ST esba palec   - 0,019 m
topah, tepah dłoń   4 palce 0,074 m
zeret piędź   3 dłonie 0,221 m
amma łokieć   2 piędzi 0,443 m
NT pechus łokieć łokieć(J 21,8 oraz Ap 21,17),
chwila (Mt 6,27)
- 0,456 m
orguia sążeń sążeń (Dz 27,28) - 1,839 m
stadion stadion stadion (Mt 14,24 oraz Łk 24,13 i Ap 21,16) - 184,7 m
kalamos kij mierniczy pręt mierniczy (Ap 11,1),
trzcina (Ap 21,15)
- 3,15 m
milion mila 1000 kroków (Mt 5,41) - 1482 m
Objętość artykułów sypkich ST qab kab   - 1,3 dm3(l)
issaron issaron   0,1 efy 2,3 dm3(l)
omer gomer   1,8 kaba 2,3 dm3(l)
ST (NT) sea (saton) seah (saton) miara (Mt 13,33) 3.3 gomera 7,7 dm3(l)
ST epa efa   3 seahy 22,9 dm3(l)
letek letech   5 ef 114,81 dm3(l)
kor kor   2 letechy 229,7 dm3(l)
homer chomer   2 letechy 229,7 dm3(l)
Objętość cieczy ST log log   - 0,32 dm3(l)
NT xestes (łac. sextarius) ksestes dzbanek (Mk 7,4) - 0,530 dm3(l)
choinix choiniks kwarta (Ap 6,6) - 1,079 dm3(l)
ST qab kab   4 logi 1,276 dm3(l)
hin hin   3 kaby 3,829 dm3(l)
NT modios (łac. modius) modios korzec (Mt 5,15) - 8,458 dm3(l)
ST (NT) bat (batos) bat (batos) beczka (Łk 16,6) 6 hinów 23 dm3(l)
NT metretes metretes stągiew (J 2,6) - 39 dm3(l)
ST (NT) kor (koros) kor (koros) korzec (Łk 16,7) 10 batów 230 dm3(l)

Ciężar

ST gera gera   - 0,57 g
bega beka   10 ger, 0,5 sykla 5,71 g
pim, pajim pim   0.(6) sykla 7,61 g
seqel szekel, sykl   2 beki 11,42 g
NT litra (łac. libra) funt funt (J 19,39) - 326,4 g
ST (NT) maneh (mna) mina mina (Łk 19,13 i nast.) 50 syklów 571,2 g
kikkar (talenton) talent talent (Ap 16,21) 60 min 34300 g (34,3 kg)

Istniały inne długości łokcia (0,4375 m, 0,525 m).

Istniały wzorce miar; "lekkie" i 'ciężkie" (tzw. królewskie).

Inne miary odległości:

Miary powierzchni:

Kliknij aby zamknąć

Czasopismo: Blog Zielonego Smoka

Artykuł: nr 49

Autor: Jacek Piechota