Lucyfer

BW: Iz 14,12 Jako żeś spadł z nieba Lucyferze, któryś rano wschodził? [...]
BT: Iz 14,12 12 Jakże to spadłeś z niebios,
Jaśniejący, Synu Jutrzenki?
Jakże runąłeś na ziemię,
ty, który podbijałeś narody?

Ryc. Lucyfer; (rys. Maciej Krzywcki)

Powyższy fragment dotyczy króla Babilonu, nieprawdopodobnie potężnego, porównywanego do Boga, nazywanego Synem Jutrzenki, który mimo to i tak upadł.

Jutrzenka, to Wenus, czyli Gwiazda Poranna, czyli Gwiazda Zaranna. Po łacinie określana jako 'lucifer' - 'niosąca światło'albo 'przynosząca światło', gdyż po pewnym okresie nieobecności ponownie pojawia sie na niebie, o świcie, jako najjaśniejszy obiekt rozświetalający ciemności. Ponieważ Wujek tłumaczył Biblię z łacińskiej Wulgaty użył słowa Lucyfer, spolszczanego niekiedy na Lucyper.

Lucyfer nie miał nic wspólnego z diabłem, czy szatanem.

W Ewangelii Łukasza Jezus wypowiada słowa: "widziałem szatana, spadającego z nieba jak błyskawica" (Łk 10,18). Ponieważ błyskawica również 'jaśnieje', czy 'przynosi światło' - skojarzono oba obrazy i wysunięto (niesłuszny) wniosek o związku Lucyfera z Szatanem.

Ojcowie wczesnego Kościoła uważali nawet, że Lucyfer było pierwotnym imieniem Szatana, oddającym jego świetlistość w okresie, gdy jeszcze nie zbuntował się przeciw Bogu.


Czasopismo: Blog Zielonego Smoka

Artykuł: nr 171

Autor: Jacek Piechota