1. Wstęp

Ta praca jest moim wkładem w trwający ponad 150 lat i ciągle nierozstrzygnięty spór pomiędzy ewolucjonizmem i kreacjonizmem.

Na użytek tej pracy przyjmuję za pewnik (aksjomat), że Bóg istnieje i że jego istnienie nie podlega żadnej dyskusji. Gdybyśmy przyjęli, że Bóg nie istnieje lub może nie istnieć to oczywiście nie byłoby żadnej dyskusji. Bóg, o którym tutaj mówimy ma następujące cechy:

O Bogu, jego istnieniu i atrybutach oraz o innych problemach religijnych będziemy dyskutowali - być może - w naszej następnej książce. W tej interesuje nas jedynie spór między kreacjonistami i ewolucjonistami. Dlatego poszczególne poglądy wyrażone w książce niekoniecznie są poglądami obojga autorów. W wielu przypadkach mieliśmy tak zwane 'zdanie odrębne', ale temat umieściliśmy w książce, dla dobra książki (i Czytelnika).

Bardzo starałem się, żeby książka nie mówiła o tzw. infantylnym kreacjoniźmie. Staraliśmy się przedstawić merytoryczne, naukowe dowody. Jestemy człowiekiem i popełniam błędy. Jeżeli znajdziesz w mojej książce błędy - napisz do mnie. Jeśli uważasz, że pominąłem ważne i istotne argumenty na rzecz ewolucjonizmu lub kreacjonizmu - również napisz. Będęy wdzięczni za uwagi i sugestie. Jeśli będą rzeczywiście wartościowe - umieszczęy je w następnym wydaniu. Pragnę, aby ta książka rozwijała się, ewoluowała ku lepszemu, poprzez drobne kierunkowe mutacje tekstu, których ty możesz być czynnikiem wywołującym. Mówię oczywiście o mikroewolucji :-).


Czasopismo: Blog Zielonego Smoka

Artykuł: nr 123

Autor: Jacek Piechota