Rozszerzanie się świata

Aby dowiedzieć się co ST naprawdę mówi o rozszerzaniu się świata musimy sięgnąć do oryginału hebrajskiego.

Ekspansja świata w ST
Cytat BT Oryginał hebrajski
Iz 42,5 Tak mówi Pan Bóg,
który stworzył i rozpiął niebo,
rozpostarł ziemię wraz z jej plonami, [...]
Tak mówi Bóg, Jahwe,
który stworzył niebiosa i rozszerzył (notehem) je,
który rozpostarł (roqa) ziemię i jej produkty, [...]
Iz 44,24 [...] «Jam jest Pan, uczyniłem wszystko,
Sam rozpiąłem niebiosa,
rozpostarłem ziemię; [...]
Ja jestem Jahwe, który uczynił wszystko,
który sam rozszerzył (note) niebiosa,
który rozpostarł (roqa) ziemię [...]
Iz 51,13 Zapomniałeś o Panu, twoim Stwórcy,
który rozciągnął niebiosa
i założył ziemię; [...]
I zapominasz o Jahwe, twoim twórcy,
który rozszerzył (note) niebiosa
i utwierdził ziemię [...]
Ps 104(105),2 [..] Rozpostarłeś niebo jak namiot, [...] rozkładający (note) niebosa jak namiot.
Hi 9,8 On sam rozciąga niebiosa, [...] On sam rozszerza (note) niebiosa, [...]

Ryc. Rozszerzanie się świata (rys. Maciej Krzywcki)

Użyte tutaj hebrajskie słowo tłumaczone jako 'rozszerzyć' jest opisem dynamicznego procesu rozszerzania, czyli ekspansji.

Poza tym może znaczyć 'rozciągnąć' potem 'rozpiąć' albo 'rozłożyć'.

Z opisów nie wynika, czy proces rozszerzania zakończył się czy nie. Biblia o tym nie mówi, ale i nie zaprzecza. Być może proces stwarzania świata nadal trwa ...


Czasopismo: Blog Zielonego Smoka

Artykuł: nr 4

Autor: Jacek Piechota