Czy Mojżesz miał rogi?

Rzeźba Mojżesza
Ryc. Rzeźba Mojżesza Michała Anioła (fot. unknown)

Po spotkaniu Mojżesza z Bogiem jego twarz promieniowała(Wj 34, 29).

Czasownik qaran może znaczyć 'promieniować', a także 'wypuszczać rogi'.

Dlatego Wulgata tłumaczy to słowo na łacinę jako cornuta, czyli 'rogata', co potwierdza Biblia Wujka

Prawdopodobnie dlatego słynny Mojżesz Michała Anioła ma rogi.

rogi Mojżesza
Ryc. Rogi Mojżesza (fot. unknown)
Kliknij, aby zamknąć

Czasopismo: Blog Zielonego Smoka

Artykuł: nr 148

Autor: Jacek Piechota